Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door familiezender.nl. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op woensdag 23 april 2023. Familiezender.nl heeft ten alle tijden het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder enige verdere kennisgeving aan diegenen die gebruik maken van de website en/of diensten van Familiezender.nl.

1 Begrippen en definities

1.1 Aanbieder: familiezender.nl;
1.2 Gebruiker: diegenen die gebruik maken van de diensten en/of website van familiezender.nl;
1.3 Website: de website van De Familiezender, https://www.familiezender.nl/
1.4 Social media: de social media kanalen van Familiezender.nl als Twitter, Facebook en YouTube;

2 Gebruik van de website

2.1 Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door
gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van
(informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico;

2.2 De Aanbieder gebruikt op haar Website in eerste instantie geen cookies, wel wordt er
een cookie–melding weergegeven omdat sommige advertenties die worden geplaatst door
externe partijen cookies kunnen vereisen;

2.3 Aanbieder heeft het recht om bij onjuist gebruik of misbruik van de Website van
Aanbieder door Gebruiker de toegang tot de Website voor Gebruiker te ontnemen;

2.4 Voor de actievoorwaarden verwijst Aanbieder naar de Actievoorwaarden op de website.
Deze zijn te downloaden via de pagina https://www.familiezender.nl/voorwaarden/

3 Advertenties

3.1 Op Website van Aanbieder worden op twee plekken advertenties getoond. Aanbieder
gaat bij plaatsing van advertenties zo objectief mogelijk te werk.

3.2 Advertentieposities in de mobiele versie van familiezender.nl kunnen afwijken van de
desktopversie. Aanbieder heeft hier geen invloed op. Gebruiker gaat bij betaling
automatisch akkoord met het afwijkende layout van de mobiele versie.

3.3 Desalniettemin staat het Aanbieder vrij om advertenties eerst te controleren en te
beoordelen op inhoud die in strijd is met bepalingen zoals beschreven in deze Algemene
Voorwaarden of inhoud die in strijd is met de wet.

3.4 Het staat de Aanbieder vrij om content en inhoud van advertenties te weigeren van
publicatie als inhoud in strijd is met de Algemene Voorwaarden of de wet.

4 Betalingen

4.1 Aanbieder hanteert standaard een betaaltermijn van 14 dagen na datum van de factuur;

4.2 Wanneer een factuur niet binnen de betaaltermijn (standaard van 14 dagen) is voldaan,
staat het Aanbieder vrij gerechtelijke stappen te ondernemen en de advertentie van de
Gebruiker te verwijderen.

4.3 Aanbieder werkt bij plaatsing van advertenties uitsluitend met vooruitbetalingen per
bank;

4.4 Een factuur is bindend en kan in geen enkel geval worden geannuleerd;

4.5 Op dat wat de Aanbieder aanbiedt, is geen herroepingsrecht van toepassing.

5 Reacties

5.1 Via Website en Social media biedt de Aanbieder de Gebruiker een plek om te reageren;

5.2 Aanbieder heeft te allen tijde het recht om geplaatste reacties van Gebruiker te
verwijderen om welke reden dan ook;

5.3 Aanbieder heeft te allen tijde het recht om Gebruiker te blokkeren om welke reden dan
ook;

5.4 Bij het plaatsen van reacties is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor de inhoud;

5.5 Aanbieder streeft ernaar om reacties zo snel mogelijk te modereren op inhoud;

5.6 Aanbieder streeft ernaar om discriminerende, scheldende, seksueel getinte of andere
reacties die in strijd zijn met de wet en de algemene normen en waarden te verwijderen;

5.7 Een website ban als gevolg van een door Aanbieder verwijderde reactie, kan niet
teruggedraaid worden.

6 Copyright

6.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder is het niet toegestaan om
(delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website
openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm
dan ook;

6.2 Het staat Aanbieder vrij om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Gebruiker als
blijkt dat content toch vermenigvuldigd, gekopieerd of gebruikt wordt zonder schriftelijke
toestemming van Aanbieder.

6.3 Inhoud dat door Gebruiker aan Aanbieder wordt ingezonden, mag zonder toestemming
worden gebruikt door Aanbieder. Tenzij de Gebruiker expliciet toestemming hiervoor heeft
geweigerd;

6.4 Inhoud dat door Gebruiker aan Aanbieder wordt ingezonden, moet rechten vrij zijn.
Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele copyrightschending door Gebruiker.

7 Slotbepalingen

7.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.