“Perfectionisme is een illusie”

“Perfectionisme is een illusie”

streef niet naar het aardse: altijd naar geld, macht, status en perfectie. Dat zijn allerlei vergankelijke dingen en zelfs onhaalbaar in dit leven.

Streef niet naar het aardse: geld, macht, status en perfectie. Dat zijn allerlei vergankelijke dingen en zelfs onhaalbaar in dit leven. Streef naar de perfectie en de eer in het eeuwige leven. Daar heb je veel meer aan. Alleen al omdat dat eeuwig gaat duren.

Jackpod is één van onze podcasts. Je kunt ‘m hieronder beluisteren. Neem ook eens een kijkje op de website van Jackpod.

Perfectionisme

In een klein dorp genaamd Elmdale leefde een jonge smid genaamd Karel. Hij was bekend in het hele dorp vanwege zijn vakmanschap en zijn streven naar perfectie in alles wat hij deed. Zijn smederij was een oase van precisie, waar elk stuk metaal dat zijn handen aanraakten veranderde in een meesterwerk. Maar hoe perfect zijn werk ook was, Karel voelde zich vaak rusteloos en onvoldaan.

Vreemdeling

Op een avond, terwijl Karel aan zijn smidse werkte, verscheen er een vreemdeling aan zijn deur. Hij was gehuld in een mantel die zo donker was als de nacht, en zijn ogen gloeiden in de duisternis.

“Goedenavond, jonge smid,” sprak de vreemdeling met een stem die leek te fluisteren vanuit de diepten van de aarde. “Ik heb gehoord van je streven naar perfectie en eer. Maar ik waarschuw je, dat zijn loze doelen in dit vergankelijke leven.”

Karel keek de vreemdeling verbaasd aan. “Wie bent u, en wat bedoelt u?”

“Ik ben slechts een boodschapper,” antwoordde de vreemdeling mysterieus. “Ik kom je vertellen dat perfectie en eer in dit leven een illusie zijn. Alles wat je hier bereikt zal vergaan, zoals het vuur dat je smeedt.”

Karel voelde een steek van angst in zijn borst. Zijn hele leven had hij gestreefd naar perfectie, en nu werd hem verteld dat het allemaal tevergeefs was?

“Maar wat moet ik dan doen?” vroeg Karel.

Eeuwige vrede

“Streef niet naar perfectie in dit leven, maar in het leven dat na dit komt,” antwoordde de vreemdeling plechtig. “Daar is ware perfectie te vinden, en eer die eeuwig zal duren. Wil je geassocieerd worden met dit nietige, kortstondige en onrechtvaardige leven? Of met eeuwige vrede in een leven dat eeuwig duurt? Kies wijselijk.”

Met die woorden verdween de vreemdeling in de duisternis, waardoor Karel alleen achterbleef met zijn gedachten.

Vastberaden

De volgende ochtend werd Karel wakker met een nieuwe vastberadenheid. Hij besloot niet langer te streven naar perfectie en eer in dit leven, maar zich voor te bereiden op het leven dat na de dood zou komen.

Vanaf die dag werkte Karel met een hernieuwde focus, niet langer geobsedeerd door perfectie maar geleid door een dieper doel. Hij hielp zijn dorpsgenoten zonder verwachting van lof of eer, wetende dat zijn beloning elders lag.

Vrede en geluk

En toen uiteindelijk zijn tijd op aarde eindigde, werd Karel begroet door een helder licht dat hem omarmde met een warmte die hij nog nooit had gekend. Hij wist dat hij de juiste keuze had gemaakt, en dat zijn streven naar perfectie en eer nu eindelijk vervuld was in het eeuwige leven. En zo leefde Karel voort, in vrede en geluk, als een ziel die niet vergankelijk is. Voor altijd en altijd.

Motorkap

Wil je geassocieerd worden met dit nietige, kortdurende en onrechtvaardige leven? Bijvoorbeeld omdat je een prachtig bedrijf hebt opgericht, heel veel hebt verdiend en iedereen looft je daarom. En dan op een dag, kom je te overlijden. Mensen herinneren je dan nog wel, maar het is er niet meer. Wat heb je daaraan? Het is net als autorijden. Door de rij-instructeur wordt je vanaf het begin geleerd dat je niet naar de motorkap moet kijken, maar ver vooruit. Kijk dus niet naar die motorkap, maar naar het licht aan de horizon. Stel dat als jouw doel en hoop voor de toekomst.

Foto

Image by Gerd Altmann from Pixabay