”Draag respect in je hart”

”Draag respect in je hart” post thumbnail image

‘Laat de ander in zijn of haar waarde en heb respect voor elkaar’

Uit: Podcast ‘Draag respect in je hart’ (Jack Pod).

Beluister het verhaal in de podcast:

Draag respect in je hart

Diep in het hart van een oud bos, waar de schaduwen lang en de geluiden mysterieus zijn, woonde eens een oude vrouw die bekend stond als Mevrouw Eikenhart. Ze leefde alleen in een kleine, knusse hut aan de rand van een kabbelend beekje. De mensen uit het nabijgelegen dorp ontweken haar, fluisterend over haar vreemde krachten en de betoveringen die ze zou uitspreken.

Reiziger of vluchteling

Op een sombere avond klopte een jonge reiziger genaamd Timo aan bij de deur van Mevrouw Eikenhart. Hij was verdwaald in het bos en smeekte om onderdak voor de nacht. Met een vriendelijke glimlach verwelkomde Mevrouw Eikenhart hem binnen. Ze waarschuwde hem echter dat het bos zijn geheimen had en dat het respecteren van de natuur en alles wat erin leefde van vitaal belang was.

Timo was sceptisch. Hij lachte om de oude vrouw’s waarschuwingen en negeerde haar wijze raad. Terwijl hij de nacht doorbracht in haar hut, vermaakte hij zichzelf door de oude artefacten te bestuderen die de muren versierden. Hij ontdekte een houten amulet dat glinsterde in het schamele licht van de olielamp.

Geest

Midden in de nacht werd Timo wakker van vreemde geluiden die door het bos echoëden. Nieuwsgierig en overmoedig, besloot hij het bos in te gaan, de waarschuwingen van Mevrouw Eikenhart negerend. Diep in het donkere woud kwam hij een mysterieuze figuur tegen. Het was de waker van het bos, een geestachtige entiteit die waakte over de balans van de natuur.

De geest, ontstemd door Timo’s gebrek aan respect voor het bos, sprak een oude vloek uit. Timo’s wereld draaide en hij werd omhuld door duisternis. Toen hij ontwaakte, bevond hij zich niet langer in het weelderige bos, maar in een sombere, verlaten vlakte.

Spijt

Met spijt in zijn hart keerde Timo terug naar de hut van Mevrouw Eikenhart, smekend om haar hulp. De oude vrouw zuchtte diep en toonde mededogen. Ze legde uit dat hij de kracht van het bos had getart door zijn onverschilligheid en gebrek aan respect voor de natuurlijke orde.

Met haar kennis van oude rituelen en wijze woorden, leidde Mevrouw Eikenhart Timo terug naar het bos. Daar smeekte hij de geest om vergeving en beloofde hij voortaan het bos en al zijn bewoners met respect te behandelen.

Mededogen

De geest, geraakt door Timo’s oprechte berouw, verbrak de vloek en liet hem gaan. Timo keerde terug naar het dorp, getekend door zijn ervaring en vastbesloten om de les van respect en waardering voor anderen in zijn hart te dragen.

Vanaf die dag verspreidde het verhaal van Timo en Mevrouw Eikenhart zich door het dorp als een vuur, herinnerend aan de noodzaak om anderen in hun waarde te laten en respect te hebben voor de natuur en al haar wonderen. En de oude vrouw, Mevrouw Eikenhart, werd niet langer gevreesd, maar gerespecteerd als een wijze beschermer van het bos en zijn geheimen.

Wereldvrede

Heb respect voor elkaar en laat je naaste in zijn of haar waarde. Alleen zo voorkom je conflicten. Hoe groot of klein ze ook zijn. Heb respect voor elkaar, want zo werk je aan wereldvrede.

Gerelateerde artikelen